Prostovoljno gasilsko društvo Teharje. Že od leta 1921

Zbor mladih 10. 2. 2012

Zbor mladih PGD Teharje je bil v petek, 10. 2. 2012, ob 18.00. Prisotni so bili mladi iz našega gasilskega društva, prijatelji iz PGD Prožinska vas in predsednica Mladinske komisije pri GZ Celje.

               Video o aktivnostih naše mladine v letu 2011

Slike>