Prostovoljno gasilsko društvo Teharje. Že od leta 1921

Tekmovanje starejših članov

Prostovoljno gasilsko društvo Teharje razpisuje 27. meddruštveno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za memorial Alojza Obajdina in Albina Kostrevca ter tekmovanje GZ Celje za starejše gasilke in gasilce, ki bo v nedeljo, 17. 5. 2015, ob 9.00 na Teharjah v naslednjih disciplinah:

  1. Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let
  2. Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let (Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.)

   – vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (knjižica GZS Gasilske in gasilsko športne discipline, 2013, str. 248)

   – vaja »raznoterosti« – 7 tekmovalcev (knjižica GZS Gasilske in gasilsko športne discipline, 2013, str. 268)

R A Z P I S 2015

Komentiranje je zaprto.

Ko kličeš 112:

Ko kličete številko 112 povejte:

~ Kdo kliče in kaj se je zgodilo

~ Kje in kdaj se je zgodilo

~ Koliko je ponesrečencev

~ Kakšne so poškodbe

~ Kakšne so okoliščine na kraju nesreče

~ Kakšno pomoč potrebujete